Onze diensten

Advies en ondersteuning

VLARA is voor haar leden hét aanspreekpunt voor adviesvragen met betrekking tot het beroep van reisagent.

VLARA is hét aanspreekpunt voor uw adviesvragen met betrekking tot de reissector en aanverwanten. Dankzij onze kennis en ervaring  kunnen wij u adviseren op vlak van wetgeving, juridische aspecten, boekhouding, geschillen met klanten, enz. Als lid bij VLARA kan u ook terecht voor bijstand m.b.t. zowel het juridische als het bedrijfseconomische kader waarin u werkt. Via de VLARA-nieuwsbrief bezorgen wij u op regelmatige basis nuttige informatie m.b.t. uw beroep.

Opleidingen en samenwerkingsverbanden

Op regelmatige basis organiseert VLARA ook interessante opleidingen waaraan u kan deelnemen. Deze cursussen omvatten een variatie aan onderwerpen zoals de reiscontractenwetgeving, het heffen van dossierkosten, reisverzekeringen.

VLARA heeft bovendien een uitstekende commerciële samenwerking met Global Assistance Allianz zodat u als VLARA-lid kan genieten van een voordelig pakket van reisverzekeringen.

Belangenverdediging

Vlara vertegenwoordigt uw belangen als reisagent. Dit doen wij zowel bij de overheid als in relevante instanties en ten aanzien van de diverse belangengroepen in de reissector. Wij zetten ons in voor belangenverdediging om zo de sector de nodige zuurstof te geven en te wegen op beleidsbeslissingen gerelateerd aan de reissector.

VLARA is betrokken bij structurele hervormingen in de toeristische sector, praat en onderhandelt met de Vlaamse, federale en Europese overheid. Verder beklemtoont VLARA de waardevolle en onmisbare functie van de onafhankelijke reisagent.