Garantiefonds Reizen

U boekt een reis. Dat kan een droomreis zijn ver weg of een fijne city trip in Europa. U heeft ervoor gespaard en kijkt er al geruime tijd naar uit. Het mag evengoed een zakenreis zijn. Maar dan gebeurt het: de reisorganisator, de reisbemiddelaar of het reisbureau wordt financieel onvermogend verklaard. In mensentaal: u wordt geconfronteerd met een faillissement.

Wat nu?

Als uw reisorganisator, reisbemiddelaar of reisbureau aangesloten is bij het Garantiefonds Reizen® (GFG), dan zit u goed. GFG komt immers tussen en biedt u oplossingen. Ofwel zorgen we ervoor dat u uw reis of vakantie voort kunt zetten. Zonder dat u extra moet betalen. Ofwel maken we dat u uw voorschot of reissom terug krijgt. Zodat u een andere reis kunt boeken. GFG zorgt er dus voor dat u – als reiziger – een optimale gemoedsrust geniet!

Waarom als reisbureau kiezen voor GFG ?  

Daar hoeft u niet lang over te twijfelen. U geniet bij GFG talloze garanties:

Voor uw klanten...

Het uitgangspunt van GFG klinkt even eenvoudig als krachtdadig: hoe minder faillissementen, hoe beter voor de reissector én de reizigers! GFG wenst alle reizigers:

Gemoedsrust: Uw klanten verlangen niets liever dan een welverdiende vakantie. Een compleet zorgeloze reis. Hiervoor rekenen ze op een betrouwbare, solvabele reispartner. Het GFG ®-label biedt deze garantie. Meer nog: het label draagt mee bij tot een professioneler imago en bezorgt u extra uitstraling!

Garantie op zekerheid: GFG screent elk jaar grondig alle aangesloten reisorganisaties, reisbemiddelaars en reisbureaus. Een comité voert hierbij onafhankelijk onderzoek uit: compleet met checklists, balansanalyse,... Zo kunnen we potentiële problemen vroegtijdig opsporen en advies verlenen. Voor u en uw klanten een hele geruststelling!

Snelle en efficiënte interventies in geval van faillissement: De ongemakken voor uw klanten worden tot een minimum beperkt. GFG kan immers terugvallen op ruime ervaring met het aanpakken van een faillissement. Onze garantie? We weten zeer goed hoe we reizigers moeten opvangen en begeleiden. Hoe we ze zo snel mogelijk kunnen geruststellen door de praktische beslommeringen over te nemen. Alles in het teken van een ontspannende voortzetting van de reis!

Preventieve bescherming: Het is niet fijn om over een faillissement te praten. Het is nog steeds een taboewoord. Door haar preventieve, transparante en objectieve aanpak kan GFG het onderwerp wél positief benaderen, en pijnlijke situaties helpen voorkomen. Bekijk deze preventieve werking als een vorm van sociale controle: op die manier sporen we minder professionele reisorganisators of -bemiddelaars sneller op. Zodat GFG kan bijsturen met extra tips en advies. Zaken waar ook uw klanten de vruchten van plukken!

Voor u als professional...

U heeft er alle belang bij dat reizigers boeken bij een reisbureau. Het bezorgt u niet alleen een inkomen, maar ook arbeidsvreugde. GFG helpt u hierbij. We maken graag een relevant onderdeel uit van de toegevoegde waarde die u biedt. Niet alleen de prijs vormt een belangrijk criterium. Reizigers wensen een eerlijke, geëngageerde reispartner: een agentschap dat de juiste info aanreikt. Dat onmiddellijk klaarstaat in geval van nood. Sowieso wilt u ook deel uitmaken van een gezonde reissector. Want elk faillissement in de sector heeft ook invloed op uw imago en activiteiten. GFG staat u bij en garandeert:

Betrouwbaarheid: GFG ziet toe op de vervulling van de solvabiliteits- en liquiditeitsvoorwaarden. Kortom, een minimumgarantie voor de financiële structuur van de verzekerde reisorganisators, reisbemiddelaars of reisbureaus. Een gegeven waarmee ook partners in de reissector rekening houden.

Neutraliteit: GFG blijft strikt neutraal bij de beoordeling van uw dossier. Een comité, dat geen banden heeft met de reissector, analyseert alle documenten: anoniem en confidentieel. Er kunnen dus geen belangenconflicten ontstaan.

Preventie: Is er toch een probleem met uw analysedossier? Dan adviseert GFG graag. Zo kunt u de situatie tijdig rechtzetten en de juiste maatregelen treffen.

Voordelig: GFG wil elk faillissement vermijden. Hoe minder, hoe beter voor de reissector en de reizigers! Door dit duidelijke streefdoel kunnen we de premie laag houden. De winst die we maken, blijft integraal in de vereniging. Opnieuw ten gunste van uw bijdrage en de preventieve werking van GFG!

Professionaliteit: We werken met een uiterst gespecialiseerd team van 7 personen. Zij verlenen u graag goede raad, extra informatie en tips. Nuttige zaken die uw onderneming zeker ten goede zullen komen.

Uitvoering: Bij een faillissement neemt GFG veel taken van u over. Door onze professionele ingesteldheid en efficiënte werking zorgen we voor snelle interventies en oplossingen. We voorzien alle info en uitleg, zodat u uw reizigers kunt geruststellen. De last voor reizigers moet immers tot een minimum beperkt blijven. En dit geldt evenzeer voor u. Bij een faillissement is de juiste info, een vlotte communicatie en een goede afwikkeling essentieel. Een belangrijke troef voor u als professional!

Samen sterk: Alleen kunt u niet voor een professioneel imago van de reissector zorgen, in groep wel. Als individu wordt u dan ook sterker als u zich aansluit bij onze duurzame familie.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de webste van Garantiefonds Reizen: www.gfg.be